กระจกฮีทโซคคืออะไร

ฮีทโซค คืออะไร?

 

คำตอบ 

ฮีทโซค คือกระบวนการนำเอากระจกเทมเปอร์ มาอบความร้อนอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกเทมเปอร์

แตกด้วยตัวเอง โดยจะอบแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 290 องศาเซลเซียส คงที่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

Visitors: 72,319