ทำมัยการพ่นสีอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ทถึงไม่ทำลายสุขภาพ

ทำมัยการพ่นสีอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ท ถึงไม่ทำลายสุขภาพ ?

 

คำตอบ เพราะการพ่นสีของอลูมิเนียม แบบพาวเดอร์โค้ท เป็นการพ่นด้วยสีฝุ่น นั้น ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โรงงานอลูมิเนียมในปัจจุบัน

จำเลือกใช้วิธีนี้มากกว่า และสีที่ได้ออกมาก็เป็นที่นิยมใช้กันอย่งแพร่หลาย

Visitors: 72,317