สิลิโคน อะครีลิก แด๊ป กาวตะปู

ซิลิโคน ยาแนว (Silicone Sealant)

เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่ทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์ มีองค์ประกอบหลัก คือ ซิลิกอน/คาร์บอน/ไฮโดรเจน/ออกซิเจน และสารเคมีประเภทอื่น

เป็นสารประกอบอนินทรีย์ (Inorrganic Based) ที่มีลักษณะ เป็นวัสดุกึ่งเหลวมีความยืดหยุ่นสูง คนทั่วไปจึงมักสรุปเรียกวัสดุอุดรอยต่อหรือยาแนว

ทั้งหมดว่า ซิลิโคน เป็นเพราะคุณสมบัติของมันที่สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลายเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน?

 

คุณสมบัติของซิลิโคน คือมีความยืดหยุ่นสูงและคงทนต่อรังสียูวี (UV) สูง

ซิลิโคนนิยมใช้กับรอยต่อระหว่าง อลูมิเนียมกับกระจก โดยเฉพาะอาคารสูงที่มีการติดตั้งกระจกจำนวนมากๆ

Visitors: 66,336