หน้าต่างบานเปิด casement window

แบรนด์ : คิวพลัส  Q plus 

ประเภทบาน : CW หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (เปิดข้าง)

ขนาด : 0.6 * 1.1 เมตร

กระจก : ใสเขียว 5 มม.

สี : ขาว/สีชา/สีดำ

ราคา : 2,239 (มีมุ้ง)

          1,999 (ไม่รวมมุ้ง)

           *ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง*

Visitors: 72,317