ประตู ประตูบ้าน แบบประตู ประตู uPVC ประตูบานเฟี้ยม

ประตูระบบมัลติพ้อยท์ล๊อค ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการล๊อค และปิดบ้านของคุณลูกค้า นอกจากนี้ ประตูยูพีวีซี HEVTA ยังสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ประตูบานเปิดเดี่ยว ประตูบานเปิดคู่ ประตูบานเลื่อนสลับ ประตูบานเลื่อน 4 บาน ประตุบานเลื่อน 6 บานประตูบานสวิง ประตูบานเฟี้ยม ที่สามารถแบ่งบานได้มากสุดถึง 7 บาน และสามารถผลิตสูงได้ถึง 2.8 ม. รองรับกระจกอินซูเลท ที่มีความหนามากถึง 24 มม.

Visitors: 73,110