กระจกพ่นสี Color Coated Glass

กระจกพ่นสี (Color Coated Glass) เป็นการนำเอากระจกมาพ่นเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มความสวยให้กับกระจกและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บ้าน อาคารห้องทำงานเกิดความสวยงามดูดีมีสไตล์และสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการผลิตสีเพื่อให้มีสีสันถูกต้องตามค่า RALสี ทำให้ได้สีที่มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 67,355