กระจกเจียร Edge Grinded Glass

กระจกเจียร (Edge Grinded Glass)

ในปัจจุบันการเจียรกระจกแบ่งออกง่ายๆเป็น การเจียรริมขัดมัน การเจียรริมหยาบ การเจียรลบคม และการเจียรปลี ซึ่งการเจียรกระจกที่แตกต่างกันก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานเจียรนั่นเอง

การเจียรริมขัดมัน มักจะถูกใช้ในงานลักษณะเดียวกัน เช่นงานเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ประตูหน้าต่าง ฉากกั้นต่างๆ ประตูบานเปลือย และแผงโชว์ เป็นต้น ซึ่งกระจกสำหรับงานประเภทนี้จะต้องถูกนำมาเจียรสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมและทำการขัดมันเพื่อความสวยงาม

การเจียรริมหยาบ ซึ่งกระจกสำหรับงานประเภทนี้จะต้องถูกนำมาเจียรสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมและไม่มีการขัดมันที่เหลี่ยมกระจก บริเวณสันกระจกจึงมีสีขุ่น ไม่เหมาะกับงานโชว์ต่างๆ

การเจียรปลี หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของการเจียรนัย ซึ่งจะต้องนำหน้ากระจกมาเจียรจนกระทั่งกระจกมีผิวเรียบและมันวาว
โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักๆ ข้อ คือ
1. ความกว้างของกระจก
2. มุมของกระจก
3. ความกว้างของการลบมุมกระจก

การลบคม ซึ่งจะนำกระจกมาลบคมด้วยกระดาษทรายหรือเครื่องเจียรที่กระทำด้วยแรงที่เหมาะสม ทั้งนี้จะทำการลับคมบริเวณมุมกระจกเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆของผู้ใช้งาน จึงเหมาะกับงานเข้ากรอบหรือกระจกที่ใช่ส่องทั่วไปนั่นเอง


Visitors: 65,735