สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • เพศชาย มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า
 • เกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและสามารถสั่งงานผู้ใต้บัญชาได้เป็นอย่างดี
 • มึความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ถ้ามีประสบการณ์
 • เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
 • วุฒิ ปวส สายบัญชี
 • มีความรู้เรื่องงบการเงิน บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถเทลเลอร์ หรือสิบล้อ
 • เงินเดือนตามตกลง
 • สวัสดิการตามกำหนดของบริษัท
 • วุฒิ ปวช ปวส ในสาขาช่างกลโรงงาน หรือเกี่ยวข้อง
 • ประจำโรงงานนาข่า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • เงินเดือนตามแผนของบริษัท + OT
 • สวัสดิการตามแผนบริษัท
 • เพศชาย-หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส/ป.ตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการตามแผนของบริษัท

"เปิดโอกาส ให้กับความสามารถที่แท้จริงในตัวคุณ กับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน สแตนดาร์ด พลัส โอกาสที่

คุณจะได้คิดและทำสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งเติบโตอย่างมั่นคง ในสายอาชีพ และพัฒนาศักยภาพของคุณ ด้วยงานที่

หลากหลายด้าน และประสบการณ์ที่จะอยู่กับตัวคุณตลอดไป ผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ความ สำเร็จในชีวิต 

เราพร้อมต้อนรับ เพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิด และกล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง 

เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 72,319